Ur-aprobetxamendurako eskubidea amaitzea. Espte. zk: EX-B-2017-0134 

Eskubide iraungitze jakinarazpena.
 
Bidaltzailea:
URA Ur Agentzia 
 
Kategoria:
Lan eta Zerbitzuak
 
Indarraldia:
2020/11/05  - 2020/12/17 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas_es 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna