Ebazpena, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusiarena, Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako Agente kategorian txanda ireki bidez sartzeko oinarrizko prestakuntza-ikastaroaren kalifikazioa argitaratzen duena. 

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako Agente kategorian txanda ireki bidez sartzeko oinarrizko prestakuntza-ikastaroaren kalifickazioa
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Barne Araubidea eta Giza Baliabideak
 
Indarraldia:
2019/08/07  - 2019/10/17 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Resolución de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna