Kontratatzaile profila

 
2019
Kontratu mota Prozedura Kontratu kopurua Zenbatekoa urteroko %
Obrak Udalaren esparru-akordiotik eratorritako kontratuak 11 808.540,50 15,22
Zerbitzuak Irekia 17 3.142.248,22 59,14
Ireki sinplifikatua 3 117.283,54 2,21
Hornidura Irekia 4 300.922,70 5,66
Ireki sinplifikatua 2 141.271,60 2,66
BFAren esparru-akordiotik eratorritako kontratuak 2 803.179,99 15,12
GUZTIRA 39 5.313.446,55 100,00

Aurreko urteak