Ordenantzak

  • Ordenantza fiskalak eta prezio publikokoak
  • Zerbitzuen prezio publikoak
  • Araudiaren bideratzea
  • Tasak
  • Kontribuzio bereziak
  • Hirigintza ordenantzak eta araudia
  • Zergak
  • Gainerako ordenantzak
  • Udal Organoek erabakitako akordioak