HAPOaren berrikustea

 
3. fasea
HAPO HAPO-aren ingurumen-ebaluazio estrategikoa HAPO-aren herritarren parte hartzeko plana
Aitzin Aurrerakinaren dokumentuaren (PDF 15,96MB) idazketa (Planaren zirriborroa), lotesleak ez diren baina teknikoki eta ingurumenarekiko bideragarriak diren arrazoizko aukerekin. Dokumentu hau, ingurumen prozedura eta herritarren partaidetza hasteko erabiliko da.
  • Hasierako Agiriaren idazketa.
  • Udalak ingurumen-ebaluazio estrategikoaren (I.E.E.)hasiera eskatuko dio Eusko Jaurlaritzar.
  • Zelan identifikatu Herritar interesatu moduan.
  • Eusko Jaurlaritzak jendaurreko informazio epea zabaldu eta eragindako herri-administrazioei zein herritar interesatuei kontsultak egingo dizkie 2015ko otsailak 19arte.
  • Jasotako informazioarekin, Eusko Jaurlaritzak, Erreferentziako Agiria (PDF 3,1MB) idatzi eta udalari bidaliko dio. Bertan HAPO-aren Aurrerakina eta bere Ingurumenaren jasangarritasunari buruzko txostena egiteko irizpideak emango dira.

Partaidetza tailerrak: 

 

Auzoak aztertzeko tailerrak (ikusi informazio kartela (PDF 247KB)): 

 

Santurtziko herritarrei zuzendutako galdera-sorta.