HAPOaren berrikustea

 
4. fasea
HAPO HAPO-aren ingurumen-ebaluazio estrategikoa HAPO-aren herritarren parte hartzeko plana

Udalerriaren etorkizunerako hainbat aukera jasoko dituen HAPOaren aurrerapenaren agiria idaztea, guztion artean etorkizunean nahi dugun Santurtzi adosteko:

Dokumentazio idatzia:

Informazioaren dokumentazio grafikoa:

Antolamenduko dokumentazio grafikoa. 1. aukera:

Antolamenduko dokumentazio grafikoa. 2. aukera:

Antolamenduko dokumentazio grafikoa. 3. aukera:

Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena (IIT) prestatzea, erreferentziako agirian oinarrituta, Aurrerapenaren agiria aztertzeko

Dokumentazio idatzia (PDF 7,43MB)

Documentazio grafikoa:

 1. Planaren kokapena (3,54MB)
 2. Aplikazio-eremuak (PDF 15,54MB)
 3. 2014 ortofotoa (PDF 1,08MB)
 4. EAEko nekazaritza eta basoak alap. behin-behineko onespena (PDF 5,39MB)
 5. Hidrologia (PDF 5,19MB)
 6. Natura intereseko lekuak (PDF 5,44MB)
 7. Landaretza (PDF 5,67MB)
 8. Arrisku nagusiak (PDF 2,22MB)
 9. Paisaia unitateak (PDF 5,26MB)
 10. Kutsaturik egon daitezkeen lurrak (PDF 5,33MB)
 11. Kultur ondarea (PDF 5,16MB)
 12. Zonifikazio akustikoa (PDF 10,72MB)
 13. Lurzoruak eta erabilerarako ahalmena (PDF 5,35MB)
 14. Ingurune sintesia (PDF 4,47MB)
 15. Inpaktu lokalizagarri nagusiak (PDF 14,42MB)
Aurrerapenaren agiria + Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena jendaurrean erakusteko (PDF 6,25MB) fasea prestatzea.