HAPO-aren berrikustea

Eginbeharreko faseak

8. fasea: Herritaren parte hartzearen laburpena

9. fasea:HAPOaren behin-behineko onespena

10. fasea: EHLABren txostena eta HAPOaren behin-betiko onespena.

11. fasea: HAPOaren hedapena

Araudia

Agenda