HAPO-aren berrikustea

Eginbeharreko faseak

6. fasea: HAPOaren idazketa

7. fasea: HAPOaren hasierako onespena eta Informazio Publikoa

8. fasea: Herritaren parte hartzearen laburpena

9. fasea:HAPOaren behin-behineko onespena

10. fasea: EHLABren txostena eta HAPOaren behin-betiko onespena.

11. fasea: HAPOaren hedapena

  • GAP programa

Araudia